Słowa mocy

"Zaklęcia winny być wymawiane głośno i wyraziście, gdyż mają one znaczenie nie tylko jako nośniki myśli. Istotna jest forma ich wyrażenia poprzez dźwięk, z "Księgi wiedzy magicznej". Niektóre słowa posiadają szczególną siłę. Właściwa intonacja przy ich wymawianiu może łączyć człowieka z bóstwami, bądź z demonami. Uruchamia paranormalne siły w dobrym albo złym celu.

Słowa mocyMoc Kabały

Kiedyś słowa mocy padały z ust kapłanów. Recytowali je też adepci nauk tajemnych i magicznych. System wierzeń zwany Kabałą, w myśl żydowskiej tradycji, został po raz pierwszy przekazany naszym praojcom przez archanioła Gabriela. Potem z pokolenia na pokolenie przechodził na osoby wybrane. Losy narodu żydowskiego były burzliwe.

W Kabale można więc znaleźć fragmenty wierzeń babilońskich, chaldejskich, egipskich, greckich. W formie przekazu ustnego dotrwały one do około 1280 roku. Wtedy to ich treści spisał żyjący w Hiszpanii żydowski kabalista Moses ben Szemtow. Dzieło nosiło tytuł "Sefer ha Zahar" czyli "Księga Wspaniałości".

Można w niej znaleźć filozofię, mitologię, techniki pozwalające trenować umysł i zwiększające moce duchowe. Współcześni naukowcy odnajdują tam zakodowane w starej symbolice elementy fizyki kwantowej i teorii superstrun - wydawałoby się - najnowsze zdobycze wiedzy. Jedna z technik podawanych w Kabale, która miała prowadzić do - jak byśmy to dzisiaj określili - podniesienia poziomu energetycznego człowieka, opiera się na pracy z oddechem, wyobrażeniami i słowami mocy równocześnie. Są nimi imiona Boga, jak np.

EHEIEH - Ja jestem, który jestem, SHADDAIEL CHAI - Wszechmogący Bóg Żywy, ADONAI HAARETZ - Pan Ziemi.

Te święte słowa trzeba wymawiać we właściwym rytmie i intonacji, a wtedy wywołają odczuwalne wibracje. Muszą temu towarzyszyć wyobrażenia światła, które spływa z nieba i zapala się kolejno w poszczególnych ośrodkach energetycznych (czakramach). Zabieg jest długi i skomplikowany, ale warto się do niego przyłożyć. Regeneruje bowiem siły, dostarcza nowych zapasów energii i rozjaśnia umysł. Dawne przekazy o potędze słów zanikły pod naporem gwałtownie rozwijającej się cywilizacji. Silniej niż zaklęcia przemówiły do wyobraźni ludzkiej możliwości maszyny parowej. Stare prawdy zostały uznane za gusła i zabobony.

Tajemne siły mantr

I oto pod koniec XX wieku sama nauka zainteresowała się dawnymi przekazami, szczególnie związanymi z kulturą Dalekiego Wschodu, mantra-jogą. Mantra to słowo, bądź grupa słów, wywierających szczególny wpływ na ludzką psychikę. W technice mantra-jogi pewne słowa lub pierwotne dźwięki należy wymawiać albo nucić w rytualny sposób, a wówczas w końcowym efekcie umysł ludzki może być wyprowadzony poza granice cielesności. Najbardziej znanym dźwiękiem jest sylaba OM. Z reguły wymawia się ją samą. Na niej opierają się liczne mantry, np. OM NAMAH SHIWAYA, mantra współczucia OM MANI PADME HUM, czy też stusylabowa mantra zaczynająca się OM WARDŻA... Ich wibracje wywołują określone zmiany energetyczne u człowieka. Także wtedy, gdy recytujący nie zna sanskrytu i nie rozumie sensu słów. Nieprawdopodobne?

reklama

Medytacja transcendentalnaMedytacja transcendentalna

W 1957 roku w Stanach Zjednoczonych indyjski guru Maharishi Mahesh zaczął nauczać techniki pracy z umysłem nazwanej medytacją transcendentalną. Podczas krótkiego, w sumie 8-godzinnego kursu, każdy z uczestników dostawał od Maharishiego sekretne słowo lub mantrę-zestaw słów. Miał je powtarzać 2 razy dziennie przez 15-20 minut.

Naukowców poważnie zainteresowały doniesienia, że tą drogą osiąga się wyższy stan świadomości. Przeprowadzili więc badania osób podczas odmawiania mantry. Zarejestrowano zmiany elektrycznej oporności skóry, spowolnienie akcji serca, mniejsze zapotrzebowanie na tlen. Coś się wówczas rzeczywiście z ludźmi działo.

Dr M. Bloomfield opisując wyniki badań stwierdził, że umysł ulega wyciszeniu, a odprężenie powoduje wzrost przepływu krwi przez mięśnie i obniżenie obciążenia serca. Poprawia się harmonia między korą mózgową a ośrodkami podkorowymi oraz obiema półkulami. Dla psychiatry, dr. B. Gluecka, jednym z najważniejszych elementów w medytacji jest mantra. To magiczne słowo potrafi w ciągu paru sekund całkowicie zmienić funkcje mózgu, co wielokrotnie rejestrował przy badaniu EEG.

Pradawne pokrewieństwo

Co właściwie daje mantra? Dr filozofii Richard Alpert twierdzi, że cywilizacje, które rozwinęły sanskryt są w stanie osiągać inne poziomy świadomości korzystając ze specyficznie brzmiących dźwięków tego języka. Uważa on np. że język angielski nie nadaje się do tego. Podobnie jak muzyka naszej zachodniej kultury oparta na wzorcu dźwiękowym kamertonu. Muzyka Wschodu jest o pół tonu niższa i polega na następstwie dźwięków wznoszących się i opadających ćwierćtonami. Europejczykom nie bardzo się ona podoba. Sprawia nawet nieprzyjemne wrażenie dysharmonii. Ale takie właśnie dźwięki są w stanie poszerzać zdolności ludzkiego umysłu.

Warto dodać, że szkoły nauk ezoterycznych wypracowały również inne niż mantry dźwięki mocy, przeważnie jednosylabowe. Wymawiając je z odpowiednią energią, wizualizuje się równocześnie określony kolor, obraz bóstwa, itp. Każdy z tych dźwięków wywołuje inne stany, np. odcięcie energii, zablokowanie własnych granic.

Obowiązuje jednak zasada, że nie wolno ich przekazywać osobom nie przygotowanym. Mogłyby bowiem nieumyślnie wyrządzić szkodę sobie lub innym - gdyby udało się przypadkiem utrafić we właściwą intonację i siłę głosu. Czy przedstawiciele różnych kultur, narodów i języków potrafią się porozumieć za pomocą tych dźwięków? Wydaje się że tak, skoro stwierdzono, że obce np. dla Anglików słowa sanskryckich mantr działają na procesy fizjologiczne i prądy czynnościowe ich mózgów.

Jak zgodnie twierdzą specjaliści z różnych gałęzi nauk: antropolodzy, językoznawcy i neurolodzy - podstawowe struktury języków ściśle wynikają z budowy ludzkiego mózgu. Dlatego wszystkie języki zawierają podobne słowa lub ich rdzenie. Przy pomocy analiz komputerowych i matematycznych wykryto ich pewne wspólne cechy. Zatem uniwersalnymi dźwiękami słów mocy mogą zostać obudzone nasze głęboko ukryte zdolności.


Inga

Źródło: Wróżka nr 2/1999
Tagi:
Już w kioskach: 2019


Pozostań z nami w kontakcie

mail fb pic YouTube

Wydanie specjalne 1/2020