Kontakt


https://www.astromagia.pl/artykuly/wydawnictwo

Magazyn WRÓŻKA

O magicznej stronie życia i odnajdywaniu szczęścia

Koncepcja pisma i opieka artystyczna:

Teresa Jaskierny t.jaskierny[at]tejot.com.pl

Redaktor naczelna:

Danuta Górecka d.gorecka[at]tejot.com.pl

Prenumerata:

Weronika Łakomska prenumerata[at]tejot.com.pl
Tel. 539 095 174

Inspektor danych osobowych:
Maciej Chodorowski tejot[at]datals.pl

Reklama

Jolanta Zielińska j.zielinska[at]tejot.com.pl
tel. 602 253 843

Marlena Długosz m.dlugosz[at]tejot.com.pl
tel. 606 382 645

Beata Szewczyk b.szewczyk[at]tejot.com.pl
tel. 784 001 366


Wydawnictwo
© Wydawnictwo Te-Jot
Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.K.
02-613 Warszawa, ul. Pilicka 40
KRS: 0000384459
NIP: 521-360-14-47
Prezes zarządu: Teresa Jaskierny t.jaskierny[at]tejot.com.pl

Mapa dojazdu

Wydawnictwo© Wydawnictwo Te-Jot
Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.K.

02-613 Warszawa, ul. Pilicka 40
NIP: 521-360-14-47