Charakter zapisany w piśmie

Miał być macho i podporą rodziny, a wyszedł krętacz i nieudacznik? Ile kobiet, po ślubie, przeżywa taki zawód? A wystarczyło wcześniej zbadać jego pismo!

 

Charakter zapisany w piśmie

 

Jeśli ktoś nieznajomy poprosi cię o podanie numeru PESEL lub adresu raczej odmówisz, prawda? Każdy rozsądny człowiek chroni swoje dane, by nikt ich nie wykorzystał. Nie masz jednak oporów, by zostawić komuś swoje notatki czy choćby listę zakupów do sklepu. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, że odręczne pismo zawiera kompletną (i niemożliwą do zafałszowania) informację o twoich cechach charakteru i predyspozycjach.

Grafologia, bo tak się nazywa nauka o piśmie, właśnie przeżywa rozkwit. W odręcznym piśmie zakodowana jest informacja m.in. o tym, czy jesteśmy twórczy, przebojowi, odważni lub strachliwi, towarzyscy i skłonni do współpracy czy zamknięci w sobie, nieśmiali i niechętnie nawiązujący kontakty (na podstawie pisma grafolog jest w stanie określić aż 5 tysięcy cech charakteru!). Dowiedzieć się z niego można nawet, czy nie napisaliśmy czegoś pod przymusem lub pod wpływem środków odurzających.

 

reklama

Uwaga: niebezpieczne przysługi!

 

Karolina Gorzkowska - grafolog, psychografolog, instruktor psychografologii, biegły sądowy w zakresie grafologii, psychografologii i badań pisma ręcznego:

– Moim najczęstszym zadaniem jako biegłej sądowej jest sprawdzanie autentyczności podpisów i pisma - bo proceder fałszerstw jest ogromny! Podrabiane są podpisy na umowach, protokołach odbioru, zaświadczeniach zarówno wśród osób fizycznych, jak i firm. Często o fakcie np. zawarcia umowy na zakup towaru, usługi czy pożyczki poszkodowani dowiadują się, gdy wszczęta jest już procedura windykacyjna.

Podobnie czasami kończą się niewinne z pozoru grzeczności świadczone sobie np. przez małżonków, sąsiadów czy współpracowników, którzy kwitują za kogoś odbiór korespondencji, podpisują dokumenty urzędowe. Bywa, że w różnych okolicznościach taki dokument trafia do sądu (i grafologa), a z powodu głupstwa, chęci pomocy robi się proces karny, którego finałem może być nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wówczas nie ma większego znaczenia, czy ten, za którego się podpisano, wyraził na to zgodę. A przecież wystarczy napisać upoważnienie.

Często przedmiotem badań jest sprawdzenie jednorodności pisma, czyli ustalenie, czy całość dokumentu została sporządzona przez tę samą osobę i w tym samym czasie. Znaczące w rozwoju dziedziny badania pisma ręcznego jest wykorzystanie w toku postępowań analizy stanu psychofizycznego osoby piszącej. Takie badanie jest w stanie wskazać, czy osoba była świadoma, odurzona albo czy ktoś ją zmuszał. Parafowane tak bywają weksle, darowizny, umowy sprzedaży oraz testamenty.

 

Jak „odszyfrować” różne typy charakteru?

 

Zanim jednak zaczniesz „diagnozować” siebie lub znajomych, pamiętaj, że prawdziwą analizę charakterologiczną może postawić jedynie licencjonowany grafolog, a znalezienie w czyimś piśmie jednej cechy mającej świadczyć np. o ekspansywnym temperamencie niczego jeszcze nie przesądza. Jak tłumaczy grafolog Karolina Gorzkowska, do potwierdzenia każdej cechy osobowości potrzebne jest znalezienie w piśmie odręcznym całej grupy charakterystycznych zmiennych na nią wskazujących.

3 strefy pisma:

• górna – przyszłość, postrzeganie rozumowe, aspiracje intelektualne i kulturalne, wyobraźnia.

• środkowa – teraźniejszość, działanie, realistyczna, praktyczna i społeczna strona ego.

• dolna – przeszłość, percepcja zmysłowa, podstawowe popędy i potrzeby biologiczne.

Większość tego, co piszemy, mieści się rzecz jasna w śródlinii. Ta strefa odpowiada za nasze „tu i teraz”. Osoby, które niechętnie poza nią wychodzą, są nastawione bardziej na utrzymanie swojego status quo, niż sięganie po więcej zarówno w zakresie intelektualnym, duchowym, jak i materialnym.

Natomiast nadlinia określa naszą inteligencję, wyobraźnię, życie duchowe. Śmiało wkraczają do niej ludzie wysoce inteligentni, chcący przewodzić innym, realizować swoje wizje, oddający się życiu duchowemu.

Obszar nazwany podlinią to sfera materii i popędów. Tę strefę w piśmie szczególnie podkreślają ci, dla których istotne są pieniądze, seks.

 

Rozmiar liter

 

• nieduże i równe mogą świadczyć o nieśmiałości i zamknięciu w sobie, ale też o pilności i skrupulatności,

• średnie zdradzają elastyczność, umiejętność przystosowania się,

• duże sygnalizują towarzyskość, rozmowność, przedsiębiorczość.

 

Nacisk na kartkę

 

• słaby – może świadczyć o braku przebojowości, słabej kondycji psychofizycznej,

• silny – o cechach przywódczych, sile.

 

Odstępy między wyrazami


• małe – potrzeba bliskości,

• duże – silne poczucie wolności lub tendencje introwertyczne, melancholijne.

 

Nachylenie pisma

 

• w lewo – skrytość, wrażliwość, introwertyzm; skrajne nachylenie to stany depresyjne,

• proste – praktyczny umysł, zdolność powściągania emocji, racjonalizm,

• w prawo – towarzyskość, otwartość, chęć podejmowania wyzwań; skrajne nachylenie to agresja.

 

Kształt liter

 

• zaokrąglone – wrażliwość, kreatywność, przedsiębiorczość, towarzyskość,

• ostre kąty – agresja, dominacja, inteligencja,

• łączone ze sobą – systematyczność, łączenie intuicji i konsekwencji działania.

 

Na ten temat

Pętlice w literach

 

• obszerne – wrażliwość, twórczość, empatia,

• niewidoczne – szybkość działania, zdecydowanie, brak wrażliwości.

 

Margines 

 

• z lewej strony – jeśli wąski, to żyjesz przeszłością, masz skłonność do bycia pamiętliwym; jeśli szeroki, to uciekasz od swoich korzeni, jesteś rozrzutny,

• brak marginesów/tekst wyjustowany – pracoholizm, nieumiejętność „wrzucenia na luz”, ekspansywna natura,

• z prawej strony – jeśli wąski, to śmiałość w działaniu, optymizm; jeśli szeroki, to obawa przed przyszłością, lęk przed nieznanym.

 

Podpis

 

• nieczytelny może świadczyć o skrytości, zamknięciu się w sobie, kompleksach, niechęci pokazania wszystkiego o sobie,

• czytelny oznacza pewność siebie, samoakceptację, zadowolenie z siebie.

 

A może został napisany pod presją lub po środkach odurzających?

• presja – bardzo mocny nacisk, ostre kąty w literach, opadająca linia pisma, litery bez łączeń, czasem – tremor, czyli drżenie ręki,

• odurzenie – lekkie, szybkie i niedbałe litery, falująca linia pisma.

 

Kłamstwo

 

Nieprawdziwy komunikat wyróżnia się z reszty tekstu. Litery znajdują się zwykle bliżej siebie, są nierówne, pisane z mocniejszym naciskiem, w grafizmie zachodzą zmiany w jakichś zakresach cech graficznych.


Tekst: Zbigniew Zborowski

Ilustracja: Edyta Banach-Rudzik

Źródło: Wróżka nr 6/2017
Tagi:
Już w kioskach: 2020

Pozostań z nami w kontakcie

mail fb pic YouTube

sklep.astromagia.pl