Stara Księga Aniołów

Zanim Bóg ukształtował świat i ludzi, do bytu powołał Anioły. Stworzył je z czystego światła i czystego ducha, nie posługując się żadną materią. Nie wszystkie są anonimowe - ich imiona ukryte są w Biblii. Są nieodłącznymi towarzyszami ludzi w ich ziemskiej wędrówce, pomagają wypełniać zadania, do których jesteśmy powołani.

Stara Księga AniołówWśród niezliczonej rzeszy Aniołów, szacowanej w miliardach i więcej, istnieją imiona 72 Aniołów Stróżów oraz 9 Archaniołów. Każdy anioł "opiekuje się" 5 dniami. Pojawienie się Anioła zawsze zapowiadało jakieś wydarzenie. Judaistyczna nauka o Aniołach zbliżona jest do chrześcijańskiej, gdyż zarówno jedna religia, jak i druga są ściśle ze sobą powiązane.

Jednak mistyka żydowska skrywa tajemną wiedzę, zwaną Świętą Kabałą, w której symbolika odgrywa rolę znaczącą. Tora (Pięcioksiąg) jest dla Żyda świętością. Wtajemniczeni wiedzą, że Biblia zawiera kod informacyjny - zapis dziejów świata lub ich przepowiednię. Kabaliści jednak zajmują się odczytywaniem liter i znaków w świętym imieniu Boga oraz symboli odnoszących się do świata Aniołów i jego hierarchii.

Imiona Aniołów

Bóg Ojciec pragnął, by Izrael był narodem świętym i wybranym, dlatego powierzył mu wiele tajemnic. Jeśli chcemy poznać niektóre z nich, musimy się cofnąć do czasów, kiedy to Pan, za sprawą Mojżesza, wyprowadzał swój naród z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W Księdze Wyjścia (roz. 23, wer. 20) czytamy: "Oto ja posyłam Anioła przed tobą (...) Szanuj go i bądź uważny na jego słowa, bo imię moje jest w nim...".

W jaki sposób imię Boga mogło być obecne w istocie anielskiej? Otóż słowo El w języku hebrajskim znaczy Bóg, Jah zaś jest skrótem dwóch pierwszych liter imienia JAHWE. Imiona Archaniołów, na przykład Michael lub Gabriel są zakończone właśnie imieniem Boga - El. Natomiast końcówka Jah występuje przy imionach takich Aniołów, jak Imamiah lub Mebahiah.

reklama

Anioł zawsze działa w imieniu Boga i można mieć do niego całkowite zaufanie. A oto jedna z najciekawszych tajemnic Kabały, dotycząca istnienia 72 Aniołów. Lud izraelski po wyjściu z Egiptu znalazł się w krytycznym położeniu. Właśnie rozbili namioty, kiedy spostrzegli, że ścigają ich wojska egipskie. Droga ucieczki zamknięta była od strony Morza Czerwonego. Mojżesz na widok lamentującego tłumu - sam ogarnięty paniką - głośno zawołał do Pana. I oto Bóg kazał mu unieść laskę, a morze rozstąpiło się, tworząc mur wody z prawej i z lewej strony, a wszyscy mogli przejść po dnie suchą nogą i uciec Egipcjanom.

Czytamy w Księdze Wyjścia (roz. 14, wer. 19, 20, 21). "Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły."

Cytowane tu trzy wersety Tory zawierają (w ojczystym języku Izraelitów) 72 litery hebrajskie. Dodane do nich końcówki imion Boga - El bądź Jah - tworzą imiona 72 Aniołów. Tak więc w pamiętnym dniu cudownego przejścia przez morze każdemu człowiekowi zostały przydzielone Anioły Opiekuńcze. Imiona ich mogą dużo powiedzieć o naszych cechach charakteru i słabościach, a także patronować naszym zdolnościom i komunikować się z nami duchowo.

Hymn Aniołów - uwielbienie Boga

Nieodłącznym elementem wznoszenia próśb do Boga za pośrednictwem Aniołów jest znany wszystkim Anielski Hymn. Wśród niebiańskich chórów występują hierarchie. Pierwszy Zastęp, składający się z Serafinów, Cherubinów i Tronów, otacza tron Boga i jako najbliższy wielbi Go nieustannym śpiewem. Dowodzą tego objawienia proroków i świątobliwych mężów. Izajasz, Eliasz, Ezechiel - wszyscy oni mówią o niebiańskich dźwiękach i towarzyszącej im radości. W Księdze Izajasza (roz. 6 wer. 1, 2, 3) Anioł recytuje tekst pieśni mówiąc: "I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały."

W Apokryfach Starego Testamentu rabbi Iszmael opisuje, że gdy został wzięty do Nieba, mógł osobiście przekonać się, jak brzmią anielskie śpiewy. Gdy się w nie włączył, nagle otoczyło go mnóstwo Aniołów, odpowiadając mu śpiewem na jego głos. Oznacza to, że gdy człowiek rozpoczyna Hymn Aniołów, zostaje włączony do chóru, zdobywając tym samym ich względy.

Wiedzą dobrze o tym kapłani sprawujący liturgię Mszy Świętej, gdzie między Ofiarowaniem a Podniesieniem śpiewa się Anielski Hymn: "Święty, święty, święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na Wysokości." W tym momencie następuje zejście Aniołów na ziemię, do tych, którzy wielbią Majestat Pana nie tylko ustami, ale i sercem. Niebiańskie Moce zanoszą nasz Hymn przed Najwyższy Tron Boga.

Świadomie śpiewając "Hymn Aniołów", łączymy się z nimi w Niebie. Anioły zstępują nie tylko podczas odprawiania Mszy Świętej, ale są wszędzie tam, gdzie ich potrzebujemy. Mówi się, iż ten, kto śpiewa, modli się dwa razy, gdyż śpiew bardziej akcentuje intencję i powzięty zamiar. Potraktujmy go zatem jako "wejściówkę" do niebieskich bram, po przedłożeniu której natychmiast otwierają się jej wrota. "Wołaj do mnie, a odpowiem ci" - mówi Bóg w Księdze Jeremiasza (roz. 33 wer. 1-3). I nie ma takiej rzeczy, której nie mógłby uczynić, jeśli właściwie poprosimy.

Źródło: Wróżka nr 1/2003
Tagi:
Już w kioskach: 2020

Pozostań z nami w kontakcie

mail fb pic YouTube

sklep.astromagia.pl